O S T R O V

Ruský duchovní film z pravoslavného monastýru

Vyprávění o životním příběhu mnicha, žijícího na severoruském ostrůvku v malém pravoslavném monastýru (klášteře), kde se nakonec stal tím, komu se v pravoslaví říká „starec“, - Bohem vyvoleným živým svatým, který má shůry dar jasnozřivosti, konání zázraků, uzdravování lidských těl i duší. Jak už to většinou bývá, část lidí z okruhu kolem jurodivých svatých nechápe jejich podivné způsoby, jimiž se nám snaží ukazovat naše pokrytectví, hříchy a pýchu, a zároveň takto maskují svou svatost.

Příběh je částečně sestaven na základě různých církevních vyprávění o starcích a na pravoslavných reáliích.

Zvláštní pochvalu zaslouží ztvárnění hlavní role starce (výborný Mamonov).
Film byl oceněn i pro kameru (severská příroda, nádherná ve své strohosti) a krásnou hudbu, kterou oceníte zvláště, když si pustíte film několikrát.
Pozoruhodné dílo moderní ruské kinematografie.

Spolu s videosouborem se přehrává volně přiložený soubor s českými titulky, které se promítají do obrazu. Český překlad pořízen z originálního znění (s pravoslavnou terminologií). (Použita 2. verze českých titulků - z r. 2012.) Využijte možnost zvětšit obraz videa na celou obrazovku - klikněte na tlačítko vlevo od písmena T (na dolní liště přehrávače pod přehrávaným obrazem). Celoplošné zobrazení můžete kdykoliv zrušit tlačítem Esc (na klávesnici vlevo nahoře).

Zobrazení titulků si můžete vypnout tlačítkem na dolní liště.

Pro přehrávání videsouboru, v němž jsou titulky jako pevná součást obrazu, si klikněte sem.

Předností našich českých titulků je, že byly vytvořeny českými pravoslavnými překladateli, což u je filmu z církevního prostředí významná skutečnost.

Někdy je výsledek přehrávání lepší, když si stáhnete videosoubor do svého počítače.
Videosoubor s filmem bez titulků: Ostrov-640-ru.mp4
Samotné titulky: Ostrov.v2.utf8.srt (kódování unicode)Přehrává se v novém standardu HTML5. Kdybyste někdo potřeboval přehrávat starým způsobem pro flashplayer, je stará verze archivovaná zde.Délka filmu: 1:49 hod. Jazyk filmu: rusky. Příloha: české titulky (soubor si titulky je zde přiložený k videosoboru s filmem a někdy je potřeba při přehrávání filmu zapnout jejich zobrazování).

Přehrává se video soubor uložený na našem serveru.
O S T R O V

Ruský duchovní film

Tento film byl uveden do kin v Rusku koncem roku 2006. Pozoruhodný snímek může posloužit jako poutavě zpracovaný úvod do světa pravoslavného mnišství a jeho spirituality.

Z děje můžeme prozradit:
Film začíná v období druhé světové války; ruskou loď se dvěma námořníky převážející uhlí přepadnou Němci a mladšího vojáka nutí, aby zastřelil svého staršího kolegu, kapitána lodě - tím si může mladík zachránit život. Zachvácen zbabělostí nakonec vystřelí... Němečtí vojáci ho tedy nepopraví a opouštějí ruskou loď, na níž však zanechají výbušninu, která po jejich odchodu exploduje. Oproti očekávání však mladík výbuch přežije...
Pak nás film přenáší do roku 1976 na malý ostrůvek kdesi na severu Ruska, kde je maličký monastýr. Spolu s mnichy zde dožívá své dny i otec Anatolij, bývalý mladý námořník na lodi s uhlím. Pracuje těžce jako monastýrský topič, celé dny vozí uhlí ze šífu ztroskotaného u břehu ostrova. Nocuje ve své kotelně a spí na hromadě uhlí. Za svoji dřívější zbabělost, díky níž se nechal Němci donutit, aby vystřelil na svého kapitána, a za hřích vraždy svého druha přináší Bohu tak horlivé a upřímné pokání, že mu Bůh udělil dar jasnozřivosti a konání zázraků.
Otec Anatolij, skrývající své obdarování od Boha za jurodivost, léčí nevyléčitelně nemocné, předpovídá budoucnost, vidí věci skryté, vyhání démony... Přijíždějí sem za ním lidé zdaleka - pro každého má otec Anatolij moudrou radu, duchovní pomoc, uzdravení.
Každý z jeho podivných činů, jimiž vyvádí z míry své bližní, má, jak se většinou ukáže až později, nějaký utajený smysl - bývá to jinotaj sdělující vážné věci. Život se svatými nebývá jednoduchý, a tak způsoby otce Anatolije nacházejí pramálo pochopení u některých členů jeho mnišského bratstva; zvláště jeden z monastýrských kněží nemůže otce Anatolije za jeho "kejkle" vystát... I jeho duši však dokáže jurodivý Anatolij uzdravit.
Jedno však zůstává záhadou. Otce Anatolije pořád hořce trápí, čeho se kdysi dopustil, a není mu jasné, proč zrovna jemu dal Bůh takové zázračné dary... Pálí ho vzpomínka na hřích. Prosí v modlitbách svého zabitého druha za odpuštění. Avšak odpověď nepřichází. Sice celý život přinášel Bohu upřímné a hluboké pokání, nicméně pokoje v duši nedosáhl. Byl mu jeho hřích odpuštěn? Proč Bůh tímto způsobem shlédl právě na člověka, který je zatížen tak hrozným hříchem - vraždou?

Film může českému diváku přiblížit nejen některé reálie pravoslavného mnišského života, ale - a to je ještě cennější - otevírá mu úvod do pravoslavného duchovního způsobu uvažování - tedy do myšlenkové sféry východní křesťanské duchovnosti. Proto můžeme tento film určitě doporučit ke shlédnutí a vybídnout všechny, aby neváhali zajít do kina, až se u nás bude promítat.

Snímek byl oceněn Narodní akademií filmových umění v Rusku, která jej v tajném hlasování prohlásila za nejlepší ruský film r. 2006 v nominacích: nejlepší hraný film, nejlepší herecký výkon, nejlepší režijní práce, nejlepší scénář, nejlepší kamera (odměna byla udělena posmrtně, protože kameraman 25. ledna 2007 zemřel; pozn.), nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli. Film získal celkem šest sošek. (28.1.2007, RIA Novosti)
Další pravoslavné filmy s titulky ke stažení jsou zde.