Za Jeho svatostí srbským patriarchou Pavlem

Pohřeb patriarchy Pavla

Video soubor ke stažení: Patrijarh_Pavle-1.flv

S patriarchou Pavlem se přišlo rozloučit 600.000 lidí.
Videozáznam z momentu, kdy přišla zpráva o zesnutí srbského patriarchy

Metropolita Amfilochij podává zprávu o smrti patriarchy Pavla

V moment skonu srbského patriarchy jeho spolubratři v kněžské službě světili a ukládali základní kámen do základů nového chrámu. Metropolita Amfilochij se obrátil ke shromážděnému lidu se smutnou zprávou:

... Právě jsme se dozvěděli, že zemřel Jeho svatost náš patriarcha Pavle ... ať mu Pán daruje pokoj v Království nebeském. (Zesnul) právě nyní, když jsme pokládali základní kámen tohoto svatého chrámu ... kéž ho Pán přijme do svých svatých příbytků.

Ráno mu podával svaté přijímání otec Metoděj a jeho svaté, Krista milující srdce dotlouklo...

Nechť mu daruje Hospodin Království nebeské. Ve blahém zesnutí věčný pokoj uděl, Hospodine, zesnulému služebníku svému archiepiskopu, patriarchovi srbskému Pavlu a učiniž památku jeho věčnou...

Lidé zpívají: Věčná paměť, věčná paměť, věčná paměť.

(Z weblogu Ambon)
In memoriam

Patriarcha Pavle
Viz dále na weblogu Ambon příspěvky:
Jeho svatost patriarcha Pavle odešel k Hospodinu (č. 578)
Za patriachou Pavlem - vzpomínky těch, co ho znali (č. 582)
Zpět na pravoslavné filmy