Jerusalem - Pascha 2007

Reportáž o každoročním zázraku sestupování svatého ohně při pravoslavné bohoslužbě v chrámu Božího hrobu

Ze zpráv ruské televize NTV

1. reportáž: přípravy k obřadu (události před sestoupením ohně)

7. dubna 2007, Jerusalem, krátce po poledni

Verze bez českých titulků: zde

Film si nemůžete stáhnout k přehrávání do počítače, jak je to obvyklé s videsoubory (např. AVI), které jsou na našich stránkách k dispozici. Tuto televizní reportáž si nemůžete přehrát jinak, než tím, že si ji pustíte v přehrávači přímo na této webové stránce (viz výše; mělo by se tak stát automaticky při otevření této stránky).

Rada pro ty, kteří mají pomalé internetové připojení:
Reportáž se vám bude za takových okolností přehrávat trhaně, bude se zastavovat apod. Doporučujeme spustit přehrávání (jako byste měli rychlý internet), nechat ho běžet, aniž byste ho sledovali. Až to po nějaké době postupně nějak přehraje celou reportáž, pusťte si ji znovu. Videsoubor s reportáží je nyní totiž stažen někam do vašeho počítače (je uložen v přechodné paměti vašeho internetového prohlížeče) a při druhém přehrávání se už přehrává z vašeho harddisku, takže by mělo prohlížení běžet plynule.
Video soubor ke stažení: ohen1.flv

Přehrávání FLV souborů viz naši stránku technické podpory
Titulky k reportáži

Pozornost milionů lidí je nyní upřena k Jerusalemu.

Tam se začíná dít něco, co nelze nazvat jinak než jako zázrak.

Každoročně zde na Velkou sobotu po modlitbách sestupuje svatý oheň.

Plamen se objeví na kamenném lůžku kde bylo pochováno tělo Kristovo,

poté, co byl umučen na kříži.

Má se za to, že jestli oheň jednou nesestoupí, bude to hrozná předzvěst pro lidstvo

a ti, co budou zrovna v chrámu, zahynou.

Nyní vidíte záběry přímého přenosu z Jerusalema

U chrámu Božího hrobu se shromáždily desetitisíce lidí

Začíná průvod od budovy jerusalemského patriarchátu k chrámu

V centru událostí je náš východní korespondent a sděluje:

Několik slov o zázraku sestupování svatého ohně

na Velkou sobotu - den před Paschou, svatým Kristovým Vzkříšením

Věřící - pravoslavní i Arméni - věří, že v tento den

po modlitbě pravoslavného řeckého patriarchy v kuvuklii

tj. v kapli, kde bylo pochováno tělo Kristovo a kde vstal z mrtvých

na tyto modlitby sestoupí svatý Boží oheň

samy od sebe se jím zapálí svíce i lampády, a tento oheň řecký patriarcha

i arménský katolikos, který je také v kuvuklii,

vynesou věřícím. Věří, že je tento oheň zázračný

a nepopálí lidi. A zde ve starém městě Jerusalemě,

kde probíhá tento obřad,

je vidět, jak se lidé omývají tímto ohněm

a on jim nikterak neškodí a nemají žádné popáleniny

a dokonce i ti, kteří mají dlouhé vousy, nemají od toho ohně vous spálený.

Mnozí přišli ke chrámu už za rozbřesku, někteří v chrámu nocovali.

Je odpoledně před Paschou - Vzkříšením Kristovým.

V tomto roce slaví Paschu katolíci i pravoslavní ve stejný den

V Jerusalemě je hrozná tlačenice

Aby se poutníkovi podařilo dostat se alespoň na náměstí před chrám,

musí se dostat přes pět policejních kordonů, kde se kontrolují propustky

Aby bohoslužby katolíků a pravoslavných nebyly současně,

františkáni odsloužili mši časně ráno a pak už byl chrám k dispozici pravoslavným.

Když otevírali chrám, byla menší kolize mezi Řeky a Armény

- to je tradiční událost, děje se prakticky pokaždé

je to tradiční soupeření, kdo se první dostane do chrámu Božího hrobu

v předvečer Paschy, na začátek tohoto obřadu, bohoslužby, tzv. litanie.

Samotné sestoupení blahodatného ohně se děje v kuvuklii,

což je kaple, ve které se nalézá hrob Páně. Je to malý prostor obložený mramorem,

ve které dle tradice leželo tělo Kristovo tři dny - od pohřbu do vzkříšení

Řecký patriarcha přijímá svatý oheň takto:

samotný obřad začíná v poledne místního času.

Vychází církevní průvod a když patriarcha přijde do chrámu, modlí se

prohledávají ho, aby s sebou nenesl zápalky nebo zapalovač.

Před tím kuvuklii policie taktéž prohlíží,

aby tam nebyly schovány zápalky či zapalovač, a zapečetí ji.

Poté patriarcha vstoupí dovnitř kaple, kuvuklie,

oblečen je pouze ve spodní říze (to je jakoby jen v prádle),

a pronese modlitbu o sestoupení svatého ohně, o totéž se modlí věřící,

kteří stojí v chrámě i na náměstí před chrámovými vraty.
Další pravoslavné filmy s titulky ke stažení jsou zde.