Exorcismy v pravoslavné církvi

Dole je pak rozcestník s cestami k dalším filmům o exorcismech.

V pravoslavné církvi na některých místech konají někteří duchovní exorcismus - tj. vymítání zlých duchů (běsů), kteří se usídlili v člověku. Démoni (běsi) se bojí modlitby kněze, bojí se svátostí, svatého kříže, posvěcené vody, bohoslužeb, ikon, ostatků svatých apod. Při konání exorcismu, když je démon duchovní silou Církve vyháněn z posedlého člověka, dochází k dramatickým projevům (o nichž svědčí již evangelium na řadě míst: duch, jehož Pán Ježíš vymítal z člověka, lomcoval tímto člověkem, hovořil ústy tohoto posedlého, srazil jej k zemi, kroutil s ním apod.) Při konání pravoslavného exorcismu působí na démona stejná síla, o jaké svědčí evangelium. Je to Božská moc Pána Ježíše Krista. Zlý duch při tom zuří, brání se a odhaluje se, což se projevuje na posedlém člověku, který nad sebou ztratí jakoukoliv kontrolu: zmítá s sebou, nadává, kleje či se rouhá (jeho ústy hovoří démon), padá k zemi, svíjí se... Zlý duch, který se v posedlém usídlil, tím mimoděk ukazuje svůj Bohu i člověku nepřátelský charakter a zjevuje svoji zlou podstatu. Smyslem natáčení a zveřejňování těchto případů a průběhu exorcismu je ukázat lidem, co s člověkem chce ďábel učinit a do jaké hrozné míry se může člověka zmocnit, jestli mu k tomu člověk dá příležitost a dá-li mu na to právo (tj. např. dopustí-li se vážného hříchu).I. Tři ruské televizní pořadyReportáž z publicistického pořadu ruské televize

(S českými titulky)
Jiná reportáž; z ruského televizního zpravodajství

(Starší film. Videosoubor byl na těchto stránkách k dispozici již dříve)

(S českými a anglickými titulky. České titulky si můžete vypnout tlačítkem T na spodní liště přehrávače). Ve zvukové stopě byla autory anglické verze ztlumena všechna místa, kde jsou zmiňovány místopisné názvy či jména osob.

Video soubor ve formátu WMV, který sem byl umístěn už dříve, si můžete stáhnout i z této stránky:
Russian_Exorcism_0001.wmv (v rozlišení 640*480, velikost 7,5 M). České titulky Russian_Exorcism_0001.srt
Další televizní reportáž

(Bez titulků)
Rozcestník s cestami k dalším filmům o exorcismech
Hlavní rozcestník pravoslavných filmů

NAVRCHOLU.cz