Pravoslavné křty

Křtění dospělých

Záběry ze křtů dětí jsou zdeVideo soubor ke stažení: tajina-krestu.flv (1,7 M) nebo ve formátu AVI: tajina-krestu.avi (11 M)

Vybráno z misijně-pastoračního filmu Ruské pravoslavné církve
Nejdříve čte kněz exorcismy, v jejichž závěru se třikrát táže křtěnců, zda se odříkají satana. Křtěnci třikrát vyznávají, že se zříkají ďábla. Poté se jich táže, jestli se sjednocují s Kristem a věří-li v Něho. Pak následuje trojí ponoření ve jménu Svaté Trojice do posvěcené vody. Nakonec je hned nově pokřtěný pomazáván svatým myrem (na západě se tomu říká biřmování).

Video soubor ke stažení: krescenije-v-ru.flv (11 M) nebo ve formátu AVI: krescenije-v-ru.wmv (10 M)

Vybráno z ruského misijně-pastoračního filmu
Máte-li pomalé internetové připojení a přehrávání filmu je kvůli tomu trhané nebo přerušované, můžete si buď film stáhnout k sobě, nebo při prvním přehrávání vypnout zvuk a nesledovat je, a po jeho úplném dokončení si bez opuštění webové stránky film pustit opět - v takovém případě je už celý v paměti počítače a přehrávání je plynulé.
Přehrávání FLV souborů viz naši stránku technické podpory
Další pravoslavné filmy s titulky ke stažení jsou zde.

NAVRCHOLU.cz